Kontaktpersoner

  • Kasserer Ingunn Rogne 99422545
  • Styremedlem Gro Turid Skaug 47306257
  • Leder Kristin Morseth 91158739
  • Sekretær Bjørg Irene Wesetrud