OM KONGSBERG HAGELAG

Kongsberg Hagelag ble stiftet 1955 og på 1970-tallet var vi det største hagelaget i hele Norge med over 600 medlemmer. Per i dag er vi 235 medlemmer og hagelaget er i vekst.

Vi ønsker å skape et lokalt fellesskap, hvor hageinteresserte i alle aldre kan finne inspirasjon, kunnskap og utforske gleden ved å ha hage og dyrking som hobby. I 2022 satser vi derfor mye på barn og unge, og ønsker å inspirere dem til å dyrke egen mat.

Vi prøver å tilby et variert og spennende program med foredrag og hageaktiviteter gjennom hele året.