Kongsberg Hagelag ble stiftet 1955 og har idag litt over 300 medlemmer. Hageinteressen på Kongsberg er økende og hagelaget er i vekst.

Vi ønsker å skape et lokalt fellesskap, hvor hageinteresserte i alle aldre kan finne inspirasjon, kunnskap og utforske gleden ved å ha hage og dyrking som hobby. Du trenger ikke ha en fin hage eller være spesielt dyktig for å bli med. Hagegleden knytter oss sammen uansett!

Vi prøver å tilby et variert og spennende program med foredrag og hageaktiviteter gjennom hele året. Se vårt årsprogram for mer info.

Du finner oss på facebook og instagram under navnet Kongsbnerg Hagelag. Gå også gjerne med i facebook-gruppen Hagevenner i Kongsberg og bli en del av fellesskapet der.

Grønn hilsen fra styret