Nedre Eiker hagelag ble stiftet i 1984, har hagelagsmøtene i Mjøndalen kirke og har rundt 60 medlemmer. 

Vi ønsker å skape et lokalt fellesskap hvor hageinteresserte i alle aldre kan finne inspirasjon, kunnskap og glede ved å ha hage. 

Vi prøver å tilby et variert og spennende program med foredrag og hageaktiviteter gjennom året. Se vårt årsprogram for mer info.

Du finner oss på facebook og få påminnelse om aktiviteter.