Ida Johansen fra Vegge gård kommer og forteller om hvordan en kan spille på lag med hagen og dens forutsetninger 🐝🐞 Det blir en gjennomgang av elementer vi må ta hensyn til for å få en fungerende beplantning. Hun har ekstra fokus på tørketålende planter. Velkommen 🌻