Kontaktpersoner

  • Leder Anne Bjørg Rian 93889608
  • Kasserer Trine Slotfeldt 95115872
  • Styremedlem Gro Synnøve Røed
  • Styremedlem Kikki Heidi Øktedalen 93085173
  • Styremedlem Tom Refsum Grøstad 41691121