Arne Kristian Mellum har drevet med dam som hobby i ca. 35 år. Han er leder av Norsk Hagedamforening, og kommer til oss i Øre Eiker Hagelag for å holde foredrag, der han byr på både inspirasjon og mer praktisk informasjon om hvordan man kan lage en hagedam. Hvor er det lurt å plassere dammen? Hvor dypt må man grave? Hvilke lover og regler gjelder? Hvilke planter kan man bruke i dammen? Og hva med fisk i dammen, - hvordan lar det seg gjøre? 

Velkommen til foredrag, kaffe/te og noe å bite i, loddsalg og hyggelig prat med andre hageinteresserte!

Inngang: 50 kroner

Medlemmer gratis