Årsmøtepapirene blir lagt ut her 2 uker før årsmøtet. Innspill må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet.Gunnhild Monstad

Foredragsholder denne dagen er Gunnhild Monstad. Hun har gjennom mange år utvikliet hagen med mange spennende og sjeldne stauder, busker og trær. Hagen rommer i dag over 1000 stauder, 20 forskjellige magnoliaer, mer enn 100 rhododendrom i tillegg til tulipantre, tempeltre og urtidstre.

Velkommen

Hilsen Øvre Eiker hagelag