I denne hagen er det roser, stauder, natureng og en liten dam. Dufter og farger og biologisk mangfold er prioritert.Blomstereng

Velkommen til hagevandring. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Hilsen Øvre Eiker hagelag