På programment for 2022 er det mye spennende. Vi vil legge ut aktivitetene Hage på Toteni løpet av jula. Siden pandemien herjer for fullt, ber vi alle om å følge ekstra godt med før de oppsatte møtene. Vi leier kantina på rådhuset i Hokksund og her er det stor plass. 

Velkommen til hageaktivitetene i 2022.

Hilsen Anne Bjørg Rian, leder i Øver Eiker hagelag