Bilde av hageblåbær

Sigdal og Eggedal hagelag

Kontaktpersoner

  • Leder Solveig Kvisle 41841580
  • Styremedlem Bjørg Gabrielsen 92827802
  • Styremedlem Inger Randi Huflåtten 99743349
  • Styremedlem Jørgen Sorkmo 98893849
  • Styremedlem Reidun Ebbesberg 97594321
  • Styremedlem Reidun Kjernaas 99771711
  • Styremedlem Torun Heia 45464438
  • Varamedlem Solveig Kjennerud 99551887