Plantene som er vanligst å overvintre inne, omtales ofte som sommerblomster eller utplantingsplanter. Men det kan også være roser, prydgress eller busker, som ikke tåler klimaet der du bor. Metoden for overvintring er ganske lik, selv om vi her vil konsentrere oss mest om utplantingsplantene. 

Sommerblomster til salgs i et hagesenter.

Hvorfor overvintre?

Å slippe å kjøpe nye planter hvert år er en gevinst både for miljøet og lommeboka. Andre grunner kan være at du har fått tak i en spesielt fin sort du vil ta vare på, at planter får karakter og mer kraft med årene. De fleste vokser seg jo finere fra år til år. Et siste moment er at en får mer forhold til planter som en pusler og steller med i flere år. 

En gammel, krokete fuksia, i en mosegrodd keramikkpotte.

Må planten inn?

Å overvintre uteplanter inne i Norge om vinteren, der dagen er kort, lyset svakt, innetemperaturen høy og luften knusktørr, er ikke optimalt for noen plante. Så er planten herdig nok til å vokse i ditt område, plant den i jorda i hagen, det er ingen grunn til å ta den inn for vinteren. 

Hvordan lykkes?

Det er flere grep vi kan ta for å gjøre overvintringen best mulig. De fleste utplantingsplanter (forutsatt at de er flerårige) overvintrer fint i temperaturer mellom 5 og 10 grader, mange også i lavere temperaturer, så lenge det er frostfritt. Kan du i tillegg tilby plantelys som står på i 12 timer, er sjansene store for at du vil lykkes. 

Planter som overvintrer under plantelys

Lys/temperatur/vann/gjødsel

Når vi skal berge plantene gjennom vinteren er målet egentlig å bremse opp veksten mest mulig. Altså er punkt nr. 1: Ingen gjødsel. Lav temperatur bremser også opp veksten. Jo lavere temperatur, desto mindre vekst. 

Pass så på at temperatur, lys og vannmengde passer sammen. Du må tilpasse utfra forholdene du har å tilby. Jo lavere temperaturen er i rommet, desto mindre vann og lys trenger plantene. Ved 5 grader trengs kanskje bare en liten klunk vann hver 3–4 uke. Høyere temperatur krever mer lys og litt mer vann. Det er bedre med litt for lite enn litt for mye. Lav temperatur, for mye vann og stillestående luft gir grobunn for skadesopper. 

Den verste kombinasjonen under overvintring er varm overvintring uten ekstra lys (dagslys eller vanlig glødepære regnes ikke som lys i denne sammenhengen). 

Dersom en plante blir veldig lys i bladene og får lange, strekte skudd, trengs mere lys. 

En pelargonia som er kraftig skåret tilbake før innvintring.

Tips!  

 • Fjern blomster og blomsterknopper under overvintringen – de stjeler viktig energi som planten trenger. 

 • Fjern blad og/eller klipp planten tilbake før den skal inn om høsten. Mye bladverk fordamper mer vann og er bolig for skadedyr. 

 • Sjekk etter skadedyr. Særlig lus blir ofte med inn og kan volde stor skade. 

 • Fjern visne blad, også på jordoverflat, gjennom hele vinteren. 

Overvintring uten lys

En del planter kan klare vinteren i stummende mørke og nesten helt uten vann. Pelargonia og engletrompet er kjent for å tåle denne behandlingen. Forutsetningen er at temperaturen er lav nok, 5 grader eller lavere, og at plantene er kraftige og i god form om høsten. Men overvintringen koster, og de fleste vil bli medtatte av slik behandling. Unntaket er planter som vokser fra rotstokker, knoller eller løk. Dette er organer som er spesielt utviklet for at plantene skal kunne tåle lange perioder i naturen uten vått eller tørt. 

En samling gamle sommerblomster, blant annet en engletompet, i potter.

Hvilke kan overvintres?

En komplett liste over hvilke planter som kan eller bør overvintres inne er ikke mulig å lage. Blant annet fordi noen planter kan overvintre ute ett sted i landet, men må overvintres inne et annet sted. Listen er derfor bare et lite utvalg. Deretter er det bare å prøve seg fram. Du har uansett ingenting å tape på å forsøke; alternativet er at de fryser i hjel. 

Dahliaknoller som skal inn? Les alt om hvordan. 
 
5–10 grader med lys: 
 • Pelargonia
 • Duftheliotrop
 • Blodbeger
 • Lofos
 • Tåre/fuksia
 • Løvemunn
 • Sitrus
 • Salvier
 • Cordiline
 • Agaver
 • Klatreløvemunn
0–5 grader i mørke: 
 • Rosmarin*
 • Eføy*
 • Kjempeverbena
 • Slideranke (Muehlenbeckia)*
 • Engletrompet
 • Oliven*
* Alltidgrønne planter bør helst overvintres med lys. Men disse tåler litt frost,
så hvis de kommer først ut om våren og settes sent inn om høsten, tåler de en 
kort, mørk overvintring. 
Knoller/løk. Ca. 5 grader, mørkt og helt tørt: 
 • Agapant
 • Sommerfuglgjøksyre 
 • Dahlia
 • Duftgladiol
 • Knollbegonia
 • Kanna
 • Sjokoladekosmos
 • Knollblomkarse
 • Værhane

Sjekk!
Dersom planten har blitt vedaktig ved basis – nede ved jorda – i løpet av sommeren, er det vanligvis et tegn på at planten er flerårig, selv om den er kjøpt som «sommerblomst». 

I stua 

Noen enkeltplanter kan til nød overvintres i stua, slik som pelargonia og coleus. Men de færreste planter tatt inn fra hagen er vakre i den mørke tiden. Blir plantene veldig slengete og lys grønne, kan du kanskje montere opp en LED-pendel som kan hjelpe til gjennom vinteren. Men det beste er et egnet sted der en kan senke temperature og du kan tilby litt ekstra lys; en frostfri garasje eller kjeller, et fyrrom eller et ubrukt soverom. 

En litt forvokst pelargonia i et stuevindu vinterstid.