Mange - særlig på østlandet - husker tilbake på tørkesommeren 2018 med blandete følelser. Gode badetemperaturer, men gule åkre, gule blomsterbed og plener der eneste grønne innslag var groblad og pjuskete løvetannstilker.

Slike tørkesommere må vi ta høyde for at kommer fra tid til annen, og trolig hyppigere enn vi har vært vant til. Det er flere tiltak man kan sette i verk for å sikre grøntvekst også gjennom tørkeperioder. Og noen tiltak der du bare skal la naturen gå sin gang. 

Bli kjent med hagen din

Først og fremst: Kartlegg hagen og tomta di. Hva vokser hvor, jordtype og -dybde, sol- og vindforhold samt tilgang på vann. Ta gjerne notater ved sesongslutt, så er det lettere å planlegge for kommende sesonger.

Vanning av grønnsaker

Mange kommuner har innført vanningsrestriksjoner for privatpersoner, der det kun er lov å vanne med kanne. Nærhet til utekrana bør da tas med i vurderingen ved utplanting eller plassering av potter. Les mer om vanning her.

En snøballbusk som dekker et tregjerde.

Tenk langsiktig: Det kan være lurt å plante tørketålende planter enten i hele bedet eller innimellom vekstene du allerede har. Les mer om tørketålende planter 

Gressavklipp

Dekk til jorda med gressavklipp eller annet, både for å forhindre ugress, men viktigst i denne forbindelsen for å begrense fordamping og uttørring av jorda. Les mer om jorddekke her.

Jord som er forbedret med kompost har en bedre evne til å holde på både vann og næring. Les mer om jord og kompost her.

Viktigst å tenke på er at naturen har en overlegen evne til å klare seg uten hjelp fra mennesker. Det at planten ser gul og vissen ut betyr ikke nødvendigvis at den er i ferd med å dø. Gult gress og blader som faller av betyr at planten tar grep for umiddelbare utfordringer og som beredskapshåndtering. Du kan derfor helt fint droppe å vanne plen, trær og busker under tørkeperioder. La naturen ordne dette selv. 

Om du har begrenset med både tid og vann, må du prioritere. Her er noen faktorer som spiller inn rundt behovet for vanning:

  1. Grønnsaker. Disse har gjerne grunne røtter og trenger jevnt påfyll av vann og næring. Vi forventer at de skal levere oss noe spiselig. Ved tørke kan de lett gå i stokk og da er den spiselige delen ødelagt. 
  2. Planter i potter kan ikke benytte seg av kapilærkreftene som gjør at de kan suge opp vann fra grunnen. De er derfor helt prisgitt enten nedbør eller vanning. Sommerblomster er ekstra blomsterrike og dermed mer vannkrevende enn andre planter i hagen.
  3. Nyetablerte hager og nyplanting. Alle planter trenger god tid på å etablere seg på et nytt sted og da er de helt avhengig av regelmessig vanning. Det er en ressurskrevende jobb å danne et robust rotsystem. Også ferdigplen er avhengig av jevn vekst og dermed regelmessig med vann for å klare å "bite seg fast" i underlaget.
  4. Frukttrær og bærbusker. Langvarig tørke vil kunne begrense avlingen av bær, men i utgangspunktet skal etablerte planter på vanlig hagejord klare å levere. Frukttrær skal ikke trenge vanning i en vanlig hage. Husk at busker og trær som har stått på samme plassen i flere år har dype og/eller langtstrekkende rotsystemer og dermed evnen til å hente vann langveisfra. Risikoen ved tørke er derfor liten og du kan la vannkanna stå.
  5. Plengress.  Du skal ikke ta det så tungt om plenen er gul og tørr. Gress har en utrolig evne til å gå på «sparebluss» og se livløs ut. Om du vanner plenen er det viktig å gjøre det skikkelig, ikke litt og litt. Sporadisk vanning vil nemlig forstyrre mekanismene som settes i gang ved tørke. Det beste er faktisk å la plenen få være helt i ro nå og ikke vann gresset i det hele tatt. Du skal heller ikke klippe plenen. Når nedbørsmengdene tar seg opp igjen vil plenen ganske raskt få veksten i gang igjen.

Les mer om vanning her