Fellesdugnad

Av Ingrid Storrøsæter,
jul
On
Vi møtes på kirkegården

Vi går over og sjekker alle fondsgraver og bed i stasjonshagen