• Regionsamling for lokallagene februar/mars
  • Tema: Innføring i nye nettsider, med hjelp fra hovedkontoret 
 • Vårmøte med foredrag 30. april
  • Tema: Dam/ vann i hagen
 • Høstmøte med foredrag 10. september
  • Tema 1: Fremvisning av innsendte bilder fra hager i Hedmark
   • Hensikten er å vise mangfoldet og være til inspirasjon og grunnlag for utveksling av idéer og erfaringer
   • Vi ønsker tilsendt bilder fra alle slags hager, gjerne fra prosjekter – små eller store – som viser framgangsmåten fra start og framover
   • Bilder sendes i e-post til: hedmark@hageselskapet.no
  • Tema 2: Fotografering
   • En hage er full av gode motiver, men hvordan ta gode bilder av disse?
   • Vi engasjerer en erfaren fotograf til å gi oss en innføring i nettopp dette
 • Representantskapsmøte lørdag 5. november 2022