• Regionsamling for styrene i lokallagene 24.februar. Tema: Bruk av sosiale medier med Grethe Bøhn Busterud. Sted: Teams. 
  • Vårmøte / inspirasjonsdag med faglig innhold 6.april. Åpent for alle. Følg med her på regionens hjemmeside for mer info om tema og sted. 
  • Åpne hager i Hedmark søndag 18.august. Mer info om påmelding og gjennomføring kommer. 
  • Høstmøte med faglig innhold med tema: Jorda i hagen - 28.september. Åpent for alle. Sted: Avhenger av hvem som kommer som foredragsholdere. Mer info kommer i god tid før møtet. 
  • Årsmøte 9. november 2024. Sted: Myklagard, Løten 

Fagartikler i Hva skjer for 2023  (PDF, 1MB)

Hva skjer 2024 - januar  (PDF, 1MB)