• Regionsamling for lokallagene 11. mars. Tema: Lagskultur i hagelagene
  • Vårmøte med foredrag 15. april
    • Tema: Bærekraftige hager fra H2 til H8 – workshop
  • Regionsamling for styrene i lokallagene 30. september
    Tema: Idèutveksling om tema og samarbeid om arramgement i 2024. Sted: Myklagard, Løten kl 10.00
  • Årsmøte 4. november 2023. Sted: Myklagard, Løten 

Hva skjer - januar 2023 (PDF, 1MB) 

Hva skjer - mars 2023 (PDF, 1MB) 

Hva skjer - mai 2023 (PDF, 1MB) 

Hva skjer - juli 2023 (PDF, 1MB)  

Hva skjer - september 2023 (PDF, 1MB)