• Regionsamling for lokallagene 11. mars
  • Vårmøte med foredrag 15. april
    • Tema: Bærekraftige hager fra H2 til H8 – workshop
  • Høstmøte med foredrag 23. september
    • Tema: Jorda i hagen – et fokus vi aldri må glemme
  • Årsmøte 4. november 2023