Planting av lyng på kirkegården

Av Hilde Merethe Skredderhaug,
sep
On
Alvdal kirkegård

Onsdag 14. september kl. 18.00 planter vi lyng på legatgravene på kirkegården - ta med egnet utstyr!