Hageselskapet Hedmark inviterer deg og din hage til å være med på Åpne hager i Hedmark den 18.august. Vi inviterer alle dere som har lyst til å besøke disse flotte hagene i regionen. 

Magnolia

Vi håper med dette å kunne fremme den hagegleden som er i vår region ved at hageeiere har lyst til å vise frem egen hage. Om du ikke vil vise frem egen hage, så håper vi at du kan reise til en eller flere hager for å en opplevelse.

Terskelen for å vise frem hagen skal være lav, og husk at alle hager er flotte på sin måte. Alle har ugress, litt skeive kanter på staudebedet, busker som skulle vært beskjært, et prosjekt eller to som står uferdig osv.

Hvor kan jeg besøke en hage? 
Etterhvert som hager blir påmeldt arrangementet, vil det komme en oversikt over dette under arrangementer. Her vil det være en beskrivelse av hagen. Du som har lyst ti å besøke en hage må ikke melde din ankomst på forhånd. 

Påmelding av hage 
Påmeldingsfristen er 15.juni. Påmelding sendes til hedmark@hageselskapet.no. Mal for for påmelding: 

  • Navn på hagen 
  • Hos hvem 
  • Adresse
  • Kommune 
  • Hva kan vi oppleve: Kort beskrivelse 
  • Legg ved 3-4 bilder som vi kan bruke når vi lager presentasjonen av hagen 

Vi sees!!