• 26.august. Inspirasjonsstand med hageråd og salg av stauder, løk og frø på Tangen dagen 2023. Åpent for alle. 
  • August / september. Dato ikke fastsatt. Dugnad: Sansebed ved aldersbologene. For medlemmer og andre som ønsker å bidra. 
  • 7.september. Medlemsmøte. Tema: Kjøkkenhage i og utenfor drivhus. Hva kan vi dyrke på Tangen? Besøk hos Rusten grønt, Tangen, ved Iver Roverud Rusten og Camilla Hagen. 
  • 26.oktober. Årsmøte med påfølgende medlemsmøte, tema ikke fastsatt. 
  • 19.november. Kurs i kransebinding, dørkranser, gravkranser mm v/ Marit Trosviken og Ellen Mohaugen. 
  • 1.desember. Medlemsmøte og juleavslutning.