Hovelsrud gårdHovelsrud er en storgård på Helgøya. Områdene rundt Mjøsa er noe av de rikeste og mest fruktbare landbruksområdene i Norge. Hovelsrud er anlagt slik at dette utnyttes på best mulig måte, perfekt plassert i solhellinga med kalkrik jord og med ubegrenset tilgang til vann fra Mjøsa. Gårdsanlegget ble anlagt av Nils Hoel, tippoldefar til Marianne, dagens driver, i 1840 årene. I løpet av de siste årene er hus og hage tilbakeført til det opprinnelige, med respekt for historien, og med sikte på å drive bærekraftig jordbruk for fremtiden.

Lørdag 6. august kan du være med Løten hagelag på dagstur i denne historiske hagen. 

Vi samkjører fra Løten, med oppmøte ved Løten kirke kl. 10:30. Vi samles for en rask kaffekopp ved ankomst Hovelsrud før vi får guidet omvisning fra kl. 12:00

Umiddelbart etter omvisning går vi bort til Hovland, hos Mona Nygård, for bevertning med lunsj og kaffe. 

Turen er gratis for medlemmer i Løten hagelag og kr. 100,- for ikke-medlemmer

Påmelding innen 31.07.22 til Mona Nygård på tlf. 91746722 eller på mail: mona.nygaard@loten.kommune.no