Foto: Hagelaget

Kari Bysveen holder foredrag for oss og fokuserer på "riktig" jord, jord- og jordforbedring - med tanke på grønnsakdyrking. Litt om livet i jorda også: meitemark og andre artige typer. Har du spørsmål, så svarer hun på dem.
Kari er Rådgiver jord og økologisk grønnsaker/potet, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet
Enkel bevertning og loddsalg
Kr 50,- for medlemmer
Kr 70,- for ikke medlemmer
Møtet er åpent for alle.
Velkommen