Kontaktpersoner

  • Leder Grethe Marion Revne 95118345
  • Sekretær Inger Børve 46912844
  • Kasserer Margrethe Øhlander Ask 94485805
  • Styremedlem Lillian Irene Bomann 47318186
  • Styremedlem Monika Håvik Netland 45428535
  • Varamedlem Airin Zimmer 47753553