Logo - Stord hagelag

Styret i Stord hagelag inviterer til årsmøte i Stord hagelag tysdag 24.10.2023. Info om tid og stad kjem. Dersom de har saker til årsmøte, ta kontakt med sekretær Linn T. Olaussen, tlf: 41641087. 

I år er det to styremedlemmer og ny styreleier på val. Ynskjer du å melde interesse for styreverv ta gjerne kontakt på epost stordhagelag@gmail.com.

Styret tek i mot forslag eller ynskjer om aktiviteter i Stord hagelag høst 2023 og vår 2024 på årsmøtet.

Vel møtt!