Kontaktpersoner

  • Sekretær Linn Therese Olaussen 41641087
  • Kasserer Gudbjørg Øen 92016989
  • Styremedlem Brynhild Helle Lorentsen 91132703
  • Styremedlem Kristine Knapskog 41211208
  • Styremedlem Wibecke Bakkane 97614047
  • Varamedlem Gro Ertkjern Bommen 93062924