Draumen om eit småbruk. Foredrag Stord hagelag 5.3.24 kl 18:00

Gartner Ida Kleppe skal fortelje om vegen ifrå storby til småbruk, og om korleis det er å etablere eit heilt nytt liv på ein forfallen gard. Ho kjem innom etablering av hage og kjøkkenhage, bærhage og frukthage. I tillegg gir ho tips om kva som veks godt akkurat på Stord - etter hennar erfaring. 

Det vert tid til å stille spørsmål. Etter foredraget vert det lett servering og loddtrekning med grøne premier.