Påmeldingsskjema - påmelding så fort som mulig og senest 7. mars

Kjære alle tillitsvalgte i lokallagene i Møre og Romsdal.

Jeg viser til tidligere kunngjøring og vedlagte program for helgen 16-17.mars. Samt sakspapirer til vårt årsmøte den 16.mars.

Vi i styret håper å treffe minst 2 fra hvert lokallag den helgen og gjerne flere.

Hageselskapet M&R betaler all overnatting og mat samt foredrag for denne helgen. Dersom flere enn to deltakere ønsker å delta fra deres lag, så koster det 1000,- for hver ekstra deltager. 

Vi har flotte foredrag og så tenker vi at programmet også gir rom for gode samtaler og erfaringsutveksling. 

Foredragene på lørdag er åpen også for alle de som måtte ønske å komme.

Pris for dette er kr.100,- for medlemmer i Hageselskapet og kr.150,- for ikke medlemmer.

Vennligst spre budskapet og reklamer for dette på deres WEBsider.

Vedlagt følger også link til påmeldingsskjema, men vennligst meld dere på så snart deltakere er klare.

Dersom dere ikke har hatt årsmøte enda og det nye styret er registrert, eller du er gått ut av styret, så vær så snill å videresende.

Håper vi sees!

Mvh
Aud Irene Teilgård
Regionleder i Møre og Romsdal