• Hageselskapet Møre og Romsdal  ledes av et regionstyre som du finner ved å rull nedover. 
  • Adresse: c/o Aud Irene Teilgård, Parkvegen 11, 6413 Molde
  • Hjemmeside: hageselskapetmr.no  -  E-post: hageselskapetmr@gmail.com 
  • Facebook: Offentlig gruppe - Lukket gruppe for styret
  • Org. nr. 912 323 463  -  Bankkonto 3980.25.12760 -  Vipps: 907513 
  • På våre arrangementer kan du betale med kort og Vipps

Aktuelt nå: Årsmøte - oppdatert info finner du her...