• Leder:  Aud Irene Teilgård, Parkvegen 11, 6413 Molde
  • E-post/faktura adresse: hageselskapetmr@gmail.com
  • www.hageselskapetmr.no