• Leder:  Aud Irene Teilgård, Parkvegen 11, 6413 Molde
  • E-post/faktura adresse: hageselskapetmr@gmail.com
  • www.hageselskapetmr.no
  • Org. nr. 912 323 463  / Bankkonto 3980.25.12760