Kunngjøring av årsmøte i Hageselskapet Møre og Romsdal

Årets årsmøte vil bli avholdt på Vestnes Fjordhotell

                                            Lørdag 18.mars kl.11:00

Saker til behandling

SAK l         Godkjenning av innkalling og saksliste.

Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive protokollen.

SAK 2        Årsrapport

SAK 3        Årsregnskap

SAK 4        Arbeidsplan og budsjett kommende periode

SAK 5        Innkomne saker

SAK 6        Valg            

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 4 uker før årsmøte

Molde den 13.01.23

Styret ved

Aud Irene Teilgård

Leder

Epost med link til påmelding vil bli sendt ut i uke 5.

Alle sakspapirer vil bli sendt ut senest 14 dager før årsmøtet.