Årets årsmøte vil bli avholdt på Vestnes Fjordhotell

                                            Lørdag 18.mars kl.11:00

Saker til behandling

SAK l         Godkjenning av innkalling og saksliste.

Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive protokollen.

SAK 2        Årsrapport

SAK 3        Årsregnskap

SAK 4        Arbeidsplan og budsjett kommende periode

SAK 5        Innkomne saker

SAK 6        Valg            

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 4 uker før årsmøte

Molde den 13.01.23

Styret ved

Aud Irene Teilgård

Leder

Epost med link til påmelding:

Vedlagt finner du link for påmelding til årsmøtet den 18.mars på Vestnes Fjordhotell. Nb! Link ligger nederst i denne e-post. Fylkeslaget dekker utgifter for inntil 2 deltagere pr. hagelag. Lokallagene dekker selv reiseutgifter.

Men det er plass til flere, så dere må gjerne melde på flere.

Foredraget etter årsmøtet vil i år bli med Yvonne Dengin.

Alle sakspapirer vil bli sendt ut senest 14 dager før årsmøtet.

Link til påmedling:  https://forms.gle/fLp7QMQ82cZqzCBA8