BildeSolveig driver markedshagen Solveigs Hage på Hjelset i Molde kommune, der hun dyrker et mangfold av grønnsaker for salg. Hun bruker ikke kunstgjødsel eller kjemikalier i sin produksjon og streber etter å dyrke på naturens prinsipper. I fjor fortalte hun om sitt hageprosjekt.

Vi får et tilbakeblikk og noen tanker om hva som gikk bra og hva som gikk mindre bra. Hun vil også kort fortelle hva som er planene for 2022. Du kan lese mer på www.solveigshage.no eller Solveigs Hage på Facebook

Mandag 31. januar kl. 20.00

Klikk her for å logge deg på