Innkalling og sakliste finner du på regionlagets Facebook side