Innkalling til årsmøte i Hageselskapet Eide Hagelag.

Dato: 20.januar 2022.

Klokken 19.00

Sted: Halåsen Gårdsutsalg.

Påmelding innen 15.januar 2022 til Anita Kvammen Silseth 95104641

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 6.januar.

Saksliste:

1. Valg av møteleder.

2. Valg av møtereferent.

3. Valg av 2 til å signere møteprotokoll.

4. Godkjenning av innkalling.

5. Godkjenning av regnskap.

6. Godkjenning av årsmelding.

7. Valg av leder for 1 år.

8. Valg av styremedlemmer.

9. Valg av varamedlem.

10. Valg av valgnemd.

Medlemmer og sponsorer har allerede fårr innkalling på mail eller melding. Savner du den,er det fint om du sender meg melding .

På grunn av covid restriksjoner kan det bli endringer.

Husk fult navn ved påmelding.

Velkommen 😊