LIVSNYTERHAGEN, foredrag med Anders Røyneberg

Møtet er på  møterommet "Eira" på Nesset omsorgssenter (NOS). Det er ingen parkering ved inngangen, finn plass nede i sentrum, ev. på oversida av NOS.

Servering. Loddsalg.                                                                                               Inngang (inkl servering): Hagel.medl. kr 100, andre 150. Kontant eller Vipps

 

livsnyterhagen