Fylkesturneen «Livsnyterhagen». Desse søkte: Surnadal hagelag, Nesset hagelag, Rauma – og Vestnes hagelag i fellesskap og Ålesund og omegn hagelag.

Tre hagelag vart tildelt fylkesturnèen i år: Surnadal hagelag, Nesset hagelag og Ålesund og omegn hagelag.