Hans Otto Øvrelid er glad i rhododendron! Bli med på hagevandring hos han den 11. juni, når bløminga er på det beste. Hagenligg i Hjørungavåg. Medlemsmail med nærare informasjon om oppmøtetidspunkt og stad blir sendt ut i forkant. Fyl også med på laget si Facebookside.