«Maris hage gjennom året, et inspirasjonsforedrag» med Mari Klauseth Hagen.

Se www.hagenlandskap.no for mer info om foredragsholder.

MKH