Den årlige dugnaden i Svinviks arboret. 

Ta gjerne med egne, enkle hageredskaper. Varierte oppgaver, med blant annet luking og stirydding. 

Alle er velkomne til å delta.