Hageselskapet Surnadal 

Leder Rønnaug Skjermo tlf. 97170021                          ronnaug.skjermo@gmail.com 
Nestleder Gurå Fiske Strand tlf. 41551542                     guraafstrand@gmail.com 
Styremedlem Ildri Skuggevik, tlf. 40203860                    ildri.skuggevik@outlook.com 
Kasserer Ingrid Sponås                                                   ingrid.sponaas@bank.no 
Sekretær Anne Skjeggestad tlf. 90985146                      anneskje2000@yahoo.no 
Styremedlem Inger Marie Gjøra, tlf. 90265972                ingergjora@hotmail.com 
Varamedlem Kristin Skrøvset Mogstad tlf. 90895152      kristin.mogstad@gmail.com 

Innkalling til årsmøte i Surnadal hagelag onsdag 17. november kl. 19.00 på Kyrkjelydhuset  

Saksliste:
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen 
Årsmelding 
Regnskap 
Valg 
Innkomne saker. Gi beskjed til Rønnaug om det er noe du vil ta opp. 

Enkel servering 
VEL MØTT.