ÅRSMØTE 2020, 2021 og 2022

Hageselskapet Horva hagelag

Sted: Menighetssenteret, Sandnessjøen.

Tid: Tirsdag 22. november kl. 19.00.

Saksliste:

Sak 1. Godkjennelse av innkallingen og sakslista.

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive

protokollen.

Sak 3. Nye standardvedtekter for lokallag.

Sak 4. Årsmelding for 2020, 2021/2022.

Sak 4. Regnskap for 2020, 2021/2022.

Sak 5. Aktivitetsplan for 2023.

Sak 6. Valg.

Sak 7. Innkomne saker

Kaffe, mat/kaker og loddsalg. Styret sørger for marsipankake. Ellers kan medlemmene ta med kake/påsmurtmat og/eller gevinst til loddsalget etter ønske.

Vel møtt til en hyggelig hageprat!