Erteblomster vokser i hagen

Hageselskapet Nordland

Styret

  • Leder Merete Ersvik 97561729
  • Sekretær Anne Mette Meidelsen 97476751
  • Kasserer Solfrid Pedersen 99468288
  • Styremedlem Kaja Bakken 46914795
  • Styremedlem Wenche Moen Kristiansen 91720401