Hagelaget dekker reisekostnad (busstransport). Den enkelte dekker selv mat og overnatting.

Detaljert informasjon sendt per e-post til medlemmer av hagelaget. Ta kontakt ved interesse eller uteblitt informasjon.