Kontaktpersoner

  • Leder Anne Reiersøl Bakkebø 92298113
  • Leder Karen Bakken 90661807
  • Sekretær Anne Reiersøl Bakkebø 92298113
  • Sekretær Ellen Lund Stordal 97162411
  • Kasserer Grete Nynes 95831081
  • Styremedlem Anne Reiersøl Bakkebø 92298113
  • Styremedlem Birgit Larsen Sørum 97628538
  • Styremedlem Rita Maritsdatter 91864366
  • Varamedlem Birgit Synnøve Mortensen 90945829
  • Varamedlem Kari Hyllnes 91360941