Kontaktpersoner

  • Leder Britt Aune Olsen 92892608
  • Sekretær Britt Aune Olsen 92892608
  • Kasserer Ingrid Nilsen 99509515
  • Styremedlem Ingunn Vingsand 91757403