Kontaktpersoner

  • Leder Peter Daniel Aune 93058982
  • Nestleder Inger Lise Bragstad 95063956
  • Sekretær Signe Liff 90840636
  • Kasserer Geir Iver Trefjord 40429141
  • Styremedlem Stig Tronsmo 99223521
  • Varamedlem Atle Ottermo 41446494