Kontaktpersoner

  • Styremedlem Ingjerd Kjønsø
  • Leder Heidi Agno Ulsund 45254058
  • Nestleder Inger Strand
  • Kasserer Mona Stav Sylten 47909050