Kontaktpersoner

  • Leder Morten Rud-Johansen 95806669
  • Sekretær Jens Erik Klæva 98029614
  • Kasserer Ingvild Sigstad Begg 48171990
  • Styremedlem Anne Sperstad Jacobsen 97157971
  • Styremedlem Karen Jensen 97052707
  • Varamedlem Kari Huuse 93449544
  • Varamedlem Unni og Einar Rindal 91186116