Kontaktpersoner

  • Leder Kitty Eide 99552599
  • Kasserer Torill Lutro Austlid 90019576
  • Styremedlem Gerd Eli Szacinski 48007758
  • Styremedlem Torunn Synnøve Skogen 99572620
  • Sekretær Mona Bøhle 41382312