Øyer Tretten Hagelag har inngått et samarbeid med Øyer Tretten Sau og Geit. Sauebøndene får ikke noe betalt for skrapulla og ønsker å se etter andre områder denne verdifulle råvaren kan brukes. Vi ønsker å se nærmere på bruk av ull i hagen, både som dekke, næring og lusebekjempelse.  

Vi møtes i Øyer Prestgard kl. 18.00 og legger ull rundt rosehekken. Det blir servert kaffe og delt ut ull til de av våre medlemmer som ønsker å prøve dette i hagen i år. Med forbehold om vær selvfølgelig 🙂