Styret jobber kontinuerlig med å planlegge medlemsmøter og arrangementer for våre medlemmer. 
Vi tar veldig gjerne imot innspill fra medlemmene om ting vi bør gjøre, steder vi bør besøke eller aktiviteter vi kunne gjennomført.
Oversikt over hvem som er med i styret og kontaktinformasjon finner du under Valdres Hagelag.