Årsmøte 2022 Nordstrand hagelag

Av Wenche Røtterud,
feb
Ti
Nordseter gård, Ivar Knutsons vei 45

Nordstrand hagelag holder årsmøte på Nordseter gård 8. februar kl. 19. Nærmere informasjon etter hvert.