På dugnaden før plantebyttemøtet luker vi i bedene langs hovedhuset. Vi fjerner gullregnspirer, lønnespirer og generelt ting som ikke hører hjemme i staudebedene. Kanskje må noen av staudene også deles - det er litt for tidlig å si nå.

Kom gjerne med du har av overskuddsstauder. Plantene trenger ikke være pottet om, men pass på at røttene er beskyttet mot tørke etter at planten er spadd opp. Åpent for alle.