Hagen ligger i et ekstremt bratt terreng der bortimot hver kvadratmeter av egen og naboens tomt er utnyttet. Her kan du se eksempler på stauder, busker, trær, steinbed, kjøkkenhage og rik blomstring uansett tid på sesongen.

Hagen er ikke tilpasset bevegelseshemmede - det er mye å snuble i. Ta på gode sko.

Parkering: Oppe i Furuveien eller nabogaten, IKKE kjør ned den veldig bratte bakken til huset.

Buss 70 til Furuveien, T-bane til Høyenhall eller Manglerud stasjon (15 min. gange).