Vi fyller opp privatbiler og deler på transportutgiftene med den som kjører: 100 kroner pro pers. Mer informasjon om hvordan vi organiserer kjøringen (hvem som kjører og hvem som sitter på) kommer på mail senere. Leder av Nordstrand hagelag, Reidun Aasheim (som kjenner Wilses hage godt) vil stå for omvisningen. Gratis inngang.